back to home dude

Săn hoặc Chết

Săn hoặc Chết

về Săn hoặc Chết

Bạn là một thợ săn từ thời tiền sử. Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ năng lượng để tiếp tục săn bắn thay vì phải trở thành con mồi!