back to home dude

Sân ga-31

Sân ga-31

về Sân ga-31

Một cuộc chiến giữa những người máy! Bối cảnh là một nhà ga nên bạn hãy sẵn sàng cho những sự gián đoạn rất khó chịu! Bạn có đủ khả năng để đánh bại tất cả các đối thủ không? Chúc bạn may mắn!