back to home dude

Săn Flappy

Săn Flappy

về Săn Flappy

Bạn có nhiệm vụ săn chú chim Flappy. Hãy nhắm thật kĩ và bắn để giành được số điểm cao nhất.