back to home dude

Săn cá

Săn cá

Về Săn cá

Hãy ăn thật nhiều cá bé hơn để bạn có thể trở nên lớn hơn. Hãy coi chừng những con cá lớn hơn vì chúng muốn săn bạn.