back to home dude

Samurai Panda

Samurai Panda

Về Samurai Panda

Bạn hãy giúp cho Samurai Panda nhặt tất cả những chiếc chìa khóa ở từng cấp độ! Càng ít lần thử sẽ đạt được điểm càng cao! bạn cũng có thể tăng thêm điểm bằng cách nhặt từng mảnh sushi!