back to home dude

Salsa

Salsa

Về Salsa

hãy chơi trò mang tên Salsa! Bạn có thể ghi điểm bằng cách đem 2 hoặc 3 hình cùng loại đến gần nhau! Bạn có thể chơi cá cược bằng tiền hoặc chỉ chơi như một trò giải trí!