back to home dude

Saloon Brawl 1

Saloon Brawl 1

về Saloon Brawl 1

Bạn bị tấn công bất ngờ khi bước vào hội trường. Hãy bảo vệ chính bạn và uống một ngụm thuốc để tăng cường sức khỏe.