back to home dude

Salad Dodger

Salad Dodger

Về Salad Dodger

Bạn hãy giúp quản lý chế độ ăn uống của đứa trẻ béo phì này tránh những thức ăn dinh dưỡng bằng mọi giá! Chỉ để cho chú ta ăn những thức ăn vặt và tránh ăn rau cải. Mọi người đều biết rằng kem Sundae là ngày tốt nhất trong tuần!