back to home dude

Sacra Terra - Angelic Night

Sacra Terra - Angelic Night

về Sacra Terra - Angelic Night

Bạn phải ra khỏi ngôi nhà rùng rợn này. Đầu tiên hãy tìm ra tất cả những vật thể có thể giúp bạn tẩu thoát.