back to home dude

Sắc màu cẩm thạch

Sắc màu cẩm thạch

về Sắc màu cẩm thạch

Nhóm 3 hay nhiều những viên đá cùng màu lại để làm chúng biến mất.