back to home dude

S-Kape

S-Kape

về S-Kape

Thoát khỏi ngôi nhà. Dùng những món đồ bạn có thể tìm được ở xung quanh để tìm ra lối thoát!