back to home dude

Rusty's Race

Rusty's Race

Về Rusty's Race

Hãy cá cược một cách thông minh vào trận đua của các chú chó. Bạn nghĩ chú chó nào có thể về nhất? Krazy Legs Kelly, Speedy Sam hay là Denonair DeLynn? Hãy chọn cho mình một chiến thuật, bạn chia nhỏ số tiền đặt cược cho những chú chó đua có khả năng hay ban đặt cược hết vào một chú chó?