back to home dude

RushHour

RushHour

về RushHour

Bạn phải đưa chiếc xe đến được chỗ lá cờ đỏ. Di chuyển những chướng ngại vật trước tiên!