back to home dude

Running Warrior

Running Warrior

về Running Warrior

Tập hợp những đồng tiền vàng. Cảnh giác với những kẻ thù. Bạn không thể loại được hết tất cả chúng.