back to home dude

Rừng rậm hiểm ác

Rừng rậm hiểm ác

về Rừng rậm hiểm ác

Hãy loại bỏ tất cả kẻ thù và bảo vệ pháo đài cũng như bản thân. Đừng để kẻ thù lại gần bạn.