back to home dude

Rune Raiders

Rune Raiders

về Rune Raiders

Quản lý đội quân cướp của bạn và đi qua những cấp độ trong trò chơi mang tính chiến thuật này. Tập hợp vàng và năng lượng để phát triển đội quân của bạn và cố gắng hoàn thành tất cả những nhiệm vụ!