back to home dude

Runaway Train

Runaway Train

về Runaway Train

Bạn là một nhân viên lái tàu lửa và chịu trách nhiệm về mặt an toàn. Hãy lái chiếc tàu lửa này đến ga và cẩn thận với tất cả những đường giao thông khác.