back to home dude

Run Ninja Run 2

Run Ninja Run 2

Về Run Ninja Run 2

Vào vai một Ninja và đi qua những cấp độ khác nhau.Sử dụng những kỷ năng của bạn để vượt qua những chướng ngại vật và dùng gươm để đánh bại kẻ thù. Cố gắng tập hợp tất cả những mảnh vàng sao cho bạn có thể mua thêm những kỷ năng mới sau mỗi cấp