back to home dude

Run Dino Run

Run Dino Run

về Run Dino Run

Chú khủng long này đang chạy trốn và bạn phải định hướng cho cậu ấy trong khu rừng nguy hiểm này. Thu thập tất cả những quả trứng và tránh những thân cây đổ. Bạn có thể đạt được điểm số cao nhất và thoát khỏi sự tuyệt chủng không? Hãy khám phá trong Run Dino Run.