back to home dude

Run 2 Live

Run 2 Live

về Run 2 Live

Hãy đến đích của mỗi cấp độ bằng cách tránh né những chướng ngại vật và những kẻ thù. Cúi nhanh và xoay tròn để tránh những chướng ngại vật treo lơ lửng và nhảy qua các hồ và đinh nhọn. Kết hợp với nâng cấp để bạn có thể hoàn tất lượt chơi và chuyển cấp.