back to home dude

Run 2

Run 2

về Run 2

Nhân vật này chạy liên tục. Bạn nên nhớ là chuyển sang trái hoặc phải đúng lúc và nhảy để đuổi trái banh vàng. Đừng té ngã nhé!