back to home dude

Rửa xe thiếu niên

Rửa xe thiếu niên

về Rửa xe thiếu niên

Như thường lệ, những chiếc xe của những đứa trẻ này được trả lại và chúng là một mớ hỗn độn! Hãy mang nó vào rửa và chắc chằn rằng nó sẽ trở nên sạch bóng! Bôi xà phòng, rửa nó đúng cách và cuối cùng là đánh bóng! Chiếc xe sẽ thích điều này!