back to home dude

Rùa và thỏ: cuộc thi nhảy bổ

Rùa và thỏ: cuộc thi nhảy bổ

Về Rùa và thỏ: cuộc thi nhảy bổ

Nhảy qua những chướng ngại vật vào thời điểm nhất định và cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu! Bạn cần phải vượt qua một số chướng ngại vật nhất định. Lưu điểm của bạn bằng cách nhấp vào nút lưu sau khi chơi xong.