back to home dude

Royal Envoy

Royal Envoy

về Royal Envoy

hãy cố gắng thực hiện từng nhiệm vụ trong mỗi khu vực nhanh nhất có thể! Kiếm đủ tiền, xây những ngôi nhà mới và tiếp tục mở rộng vương quốc của bạn ngang qua những hòn đảo.