back to home dude

Round World

Round World

về Round World

Giúp Rato chứng minh rằng trái đất có hình tròn bằng cách du lịch xuyên thế giới trong trò chơi phiêu lưu này. Nhấp vào đúng những vật thể để hoàn tất trò chơi và tiến sang cấp độ mới.