back to home dude

RotatSpin

RotatSpin

Về RotatSpin

Đưa con rối màu đen đến được phía bên kia của vòng tròn. Nhảy qua những vật cản, chạm vào những ngôi sao để xoay vòng tròn.