back to home dude

Rotate & Roll

Rotate & Roll

về Rotate & Roll

Hãy lăn trái banh đến điểm kết thúc. Hãy cảnh giác với những trái banh xấu. Chúng có thể bùng nổ và sau đó bạn sẽ không bao giờ hoàn tất được trò chơi.