back to home dude

Ross trong Bóng Đêm

Ross trong Bóng Đêm

về Ross trong Bóng Đêm

Ross là một nhà ảo thuật đầy năng lực. Người yêu thích thu thập tất cả những loại sinh vật xấu xa. Anh ta tập trung tất cả chúng lại với nhau. Bạn phải sắp xếp chúng. Chọn những con quỷ cùng loại và làm thành những hàng có từ 3 con trở lên. Hãy loại bỏ tất cả chúng và sẵn sàng cho màn chơi tiếp theo.