back to home dude

Rosie's Restaurant

Rosie's Restaurant

về Rosie's Restaurant

Vào vai Rosie và cố gắng kiếm càng nhiều tiền càng tốt trong nhà hàng của bạn! Hướng dẫn khách hàng vào bàn và nhận thực đơn. Xem bạn có thể làm hài lòng nhu cầu của tất cả những khách hàng không?