back to home dude

Ronin: Spirit of the Sword

Ronin: Spirit of the Sword

về Ronin: Spirit of the Sword

Chiến đấu với những kẻ thù, những con thú và những quái vật trong thế giới đấu kiếm samurai. Luyện tập thật tốt trong thể loại đấu kiếm truyền thống và khám phá thế giới.