back to home dude

Rồng Drake và những phù thuỷ 1

Rồng Drake và những phù thuỷ 1

về Rồng Drake và những phù thuỷ 1

Dân làng đã bị nguyền và hoá đá. Chú rồng sẽ phải thu thập tất cả năng lượng và thay đổi lời nguyền.