back to home dude

Ronaldo's Free Kick

Ronaldo's Free Kick

Về Ronaldo's Free Kick

Ronaldo phải ghi bàn. Anh ta sẽ ghi thêm điểm thưởng nếu anh ta có thể đá và chạy theo trái tim. Nào, ghi bàn!