back to home dude

Rome Puzzle

Rome Puzzle

về Rome Puzzle

Xây một thành phố La Mã bằng cách tập hợp vàng từ sân chơi. Tích lũy vàng bằng cách tạo ra những đường thẳng với 3 hay nhiều những viên gạch phối với nhau. Nhấp vào 2 viên gạch để kéo chúng lại. Hoàn thành cấp độ này thật nhanh để tích lũy điểm thưởng.