back to home dude

Roly Poly: quái vật 2

Roly Poly: quái vật 2

về Roly Poly: quái vật 2

Bạn có thể giết tất cả quái vật? Hãy nhắm súng và bắn. Đôi khi việc bắn vào những trái bom rất có ích.