back to home dude

Roll a Troll

Roll a Troll

về Roll a Troll

làm cho những gương mặt giận dữ này biến mất bằng cách nhấp vào những khối vuông. Xem bạn có thể giải quyết hết tất cả 24 cấp độ của trò chơi này không nhé?