back to home dude

Rogue Soul 2

Rogue Soul 2

Về Rogue Soul 2

Công việc của bạn là trở thành tên tội phạm giàu nhất! Nhảy qua những hẻm núi sâu thẳm, đánh bại những tên bảo vệ và giúp những tù nhân trốn thoát. Bạn có thể hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ trong trò chơi này không?