back to home dude

Rogue Soul 1

Rogue Soul 1

về Rogue Soul 1

sống sót trong một thành phố đầy rẫy những kẻ thù. Tập hợp vàng và những vật giá trị khác. Cảnh giác với kẻ thù.