back to home dude

Rocket Toilet 1

Rocket Toilet 1

về Rocket Toilet 1

Hãy phóng chiếc bồn cầu biết bay của bạn lên trời càng cao càng tốt trong trò chơi chiếc bồn cầu hỏa tiễn đầy vui nhộn này!Mua thêm nâng cấp như là động cơ phản lực và hạt nhân để thúc đẩy và tăng thêm điểm. Bạn có thể đạt kỷ luật cao điểm nhất và kiếm thật nhiều tiền để mua thêm những nâng cấp bí mật