back to home dude

Rocket Rush

Rocket Rush

về Rocket Rush

Nhấp vào chuột trái để phóng tên lửa lên đúng mục tiêu. Thời gian phải thật chuẩn xác sao cho bạn không bị va đụng vào những khối tảng!