back to home dude

Rocket Fighter

Rocket Fighter

về Rocket Fighter

Hãy tiêu diệt kẻ thù trên vùng lãnh thổ bị tàn phá của Orain. Tránh những quả bom và những viên đạn đang đến gần và tập hợp năng lượng và vàng để tăng thêm sức mạnh năng lượng của bạn.