back to home dude

Rock 'N' Risk Blitz

Rock 'N' Risk Blitz

về Rock 'N' Risk Blitz

Bạn nhảy từ chiếc bục này sang chiếc bục khác, với những sắc màu khác nhau. Trên màn hình, bạn sẽ nhìn thấy bạn nên kết hợp chúng như thế nào?