back to home dude

Robotic Emergence 2

Robotic Emergence 2

về Robotic Emergence 2

Đặt những nhà máy của bạn vào những vị trí chiến thuật và tạo ra một đội quân người máy! Hãy kết hợp khéo léo những đơn vị với sức mạnh và điểm yếu để đánh bại kẻ thù. Nâng cấp những nhà máy để tăng khả năng sản xuất của chúng.