back to home dude

Robot Wants Fishy

Robot Wants Fishy

về Robot Wants Fishy

Con người máy này đã tìm ra một vài người bạn, nhưng anh ta vẫn còn đang thiếu một con cá. Giờ thì anh ta đang đi tìm. Hãy nhập vào mê cung và bắt đầu tìm nhé!