back to home dude

Robot Legions

Robot Legions

về Robot Legions

Bạn đang bị bao vây bởi vô ngàn những người máy thù địch và nhiệm vụ của bạn là loại bỏ họ. Bằng cách vượt qua những cấp độ càng cao, bạn sẽ gặp phải những đối thủ càng nặng cân. Thu nhặt tiền và mua thêm những nâng cấp mới để bạn trở thành nhà vô địch!