back to home dude

Robot chiến Siege

Robot chiến Siege

về Robot chiến Siege

Hãy dùng robot quyền năng của bạn và hạ gục kẻ thù. Hãy thổi tung hàng trăm đối thủ cản đường bạn. Sau mỗi cửa, bạn có thể nâng cấp robot ở cửa hàng.