back to home dude

Robokill 2

Robokill 2

về Robokill 2

Hạ gục tất cả những người hành tinh! Tiêu diệt chúng với khẩu súng la de của bạn và tích lũy những nâng cấp cho con người máy của bạn. Bạn có thể hoàn thành tất cả 12 nhiệm vụ không nào?