back to home dude

Robo Blast

Robo Blast

về Robo Blast

Giúp các robot để loại bỏ kẻ thù. Bạn có thể chọn từ một số vũ khí. Bạn thậm chí có thể đặt bom!