back to home dude

Roads of Rome 3

Roads of Rome 3

về Roads of Rome 3

Tất cả những con đường để dẫn đến La Mã miễn sao chúng không bị hư hỏng hoặc cản trở! tập hợp tất cả những vật liệu, bình chữa lửa và tạo ra những tòa nhà mới. Bạn có thể hoàn thành những nhiệm vụ khác nhau ở từng cấp độ?