back to home dude

Risen

Risen

Về Risen

Tìm cách đến được lối ra bằng cách sử dụng sức mạnh của một vị thần Ai Cập cổ đại. Vượt qua các thử thách bằng cách di chuyển xuyên không qua các rào chắn và dùng các công tắc, nhưng hãy cẩn thận những cái bẫy!