back to home dude

Ripple Dot Zero

Ripple Dot Zero

Về Ripple Dot Zero

Bạn vừa thoát ra khỏi phòng thí nghiệm và giờ bạn phải chiến đấu để đến được tự do! Dùng các vũ khí khác nhau để tiêu diệt những sinh vật xấu xa và cố gắng vượt qua những chướng ngại vật nguy hiểm. Bạn có thể khám phá ra tất cả những bí mật trong từng màn chơi không?